Protuepidemijske i ostale mjere Oktal Pharme zbog pandemije koronavirusa

U ovim, za sve nas izazovnim trenucima Oktal Pharma, kao dio veledrogerijskog i zdravstvenog sustava, odgovorno shvaća ozbiljnost situacije te poduzima niz mjera kako bi zaštitila svoje zaposlenike, ali i odgovorila povećanim potrebama za lijekovima i medicinskim proizvodima  

Kako su za nesmetano funkcioniranje sustava ključni zdravlje i dobrobit naših zaposlenika, poduzeto je niz aktivnosti, koje se u prvom redu odnose na primjenu higijenskih mjera u poslovnim prostorima, uz upute o odgovornom ponašanju sukladno uputama nadležnih institucija.
 
Uprava Oktal Pharme imenovala je Krizni stožer koji svakodnevno prati situaciju i poduzima odgovarajuće mjere te donosi upute o daljnjem postupanju.
 
U skladu s trenutačnom situacijom, a sve u cilju smanjenja mogućnosti širenja zaraze, privremeno je obustavljen rad zaposlenika Oktal Pharme na terenu te su isti preraspoređeni na druge poslove, do daljnjega su odgođena službena putovanja, održavaju se samo neophodni sastanci, a dio zaposlenika upućen je na rad od kuće.
 
Ovim putem, Uprava Oktal Pharme zahvaljuje svim svojim zaposlenicima na angažmanu, posebno zaposlenicima u Odjelu transporta i Odjelu skladišta, koji ulažu dodatne napore kako bi osigurali pravodobnu opskrbu zdravstvenih institucija.