PRODAJNI PROGRAM

Oktal Pharma surađuje s oko 400 domaćih i stranih dobavljača te distribuira više od 14.000 artikala.

Uz distribuciju, Služba nabave ostvaruje vrlo kvalitetnu poslovnu suradnju, pružajući dobavljačima usluge obrade i procjene tržišta, osmišljavanja i provođenja prodajnih akcija i praćenja tržišnih kretanja.

Obratite nam se za dodatne informacije:
 
t: +385 1 6595 735; +385 1 6595 770
e: oktal-pharma@oktal-pharma.hr