UVJETI KORIŠTENJA

 
Ovi uvjeti određuju prava i obveze društva Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb, Hrvatska, OIB: 30750621355 kao izdavača web-stranice www.oktal-pharma.hr (dalje u tekstu: OKTAL PHARMA) i korisnika web-stranice www.oktal-pharma.hr (dalje u tekstu KORISNIKA). KORISNIK je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način koristi ili je koristila, pristupa ili je pristupila web-stranici www.oktal-pharma.hr.

U slučaju pristupa i/ili korištenja web-stranice www.oktal-pharma.hr i svih povezanih poddomena te označavanjem svojeg pristanka na Uvjete korištenja web-stranice www.oktal-pharma.hr, KORISNIK izričito potvrđuje da je s istima upoznat te pristaje na Uvjete korištenja bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje.

SADRŽAJ I SVRHA INFORMACIJA

Web-stranica www.oktal-pharma.hr je sačinjena tako da daje općenite informacije o OKTAL PHARMI, njezinim proizvodima i uslugama, kao i velikom rasponu tema vezanih uz zaštitu zdravlja i poboljšanje kvalitete života. Informacije sadržane na web-stranici www.oktal-pharma.hr nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje liječničkih savjeta ili uputa o primjeni proizvoda zastupničkog asortimana OKTAL PHARME ili povezanih društava, kao niti dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj web-stranici, molimo obratite se izravno liječničkom ili ljekarničkom osoblju.

OKTAL PHARMA poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web-stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti, niti je ista odgovorna za pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge dane putem web-stranice www.oktal-pharma.hr. Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja proizlazi ili bi mogla proizaći kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja web-stranice www.oktal-pharma.hr, djelomično ili u cijelosti.

KORISNIK je suglasan da web-stranici www.oktal-pharma.hr pristupa i istu koristi isključivo za osobnu uporabu i na svoju vlastitu odgovornost, uz poštivanje autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva i svih ovdje navedenih ograničenja.
Izdavač stranice OKTAL PHARMA ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom od strane KORISNIKA ili neovlaštenog korisnika, niti je odgovorna za sadržaj koji KORISNIK ili neovlašteni korisnik može postaviti na web-stranici www.oktal-pharma.hr.

ZAŠTITA DJECE

Korištenje web-stranice www.oktal-pharma.hr dopušteno je punoljetnim osobama, a djeci samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika.

AUTORSKA I OSTALA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Vizualni identitet i sadržaj web-stranice www.oktal-pharma.hr zaštićeni su autorskim pravima koja pripadaju Izdavaču stranice OKTAL PHARMI ili su ustupljena OKTAL PHARMI, a u vlasništvu su trećih osoba. Posebno je izričito zabranjeno umnožavati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati ili kopirati ovdje navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ili vizualni identitet web-stranice www.oktal-pharma.hr, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima korištenja ili je rezultat prethodnog odobrenja OKTAL PHARME.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

U bilo kojem trenutku Izdavač stranice OKTAL PHARMA može revidirati ili ukinuti Uvjete korištenja web-stanice www.oktal-pharma.hr. Ukoliko dođe do promjene Uvjete korištenja, a KORISNIK nastavi koristiti web-stranicu www.oktal-pharma.hr, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena Uvjeta korištenja web-stanice www.oktal-pharma.hr važeća je prema trećima od trenutka objave na istoimenoj web-stranici.

Zadnja izmjena: studeni 2019.