ZDRAVLJE PLUS

Oktal Pharma je 2014. godine pokrenula program Zdravlje Plus kako bi odgovorila na potrebe ljekarni za udruživanjem i osnaživanjem ljekarničke pozicije na tržištu.

Osnovna misija i vizija programa je marketinška i logistička potpora ljekarnama u programu.

Obratite nam se za dodatne informacije:
 
t: +385 1 6596 869
e: zdravljeplus@oktal-pharma.hr