PRODAJA

U poslovanju s kupcima Oktal Pharma stavlja naglasak na bliske odnose koji omogućuju praćenje i osluškivanje potreba i zahtjeva naših dugogodišnjih kupaca.

Neprekidno ulažemo u poboljšanje poslovnih procesa i kontinuiranu edukaciju naših zaposlenika kako bismo održali povjerenje kupaca i reputaciju Oktal Pharme kao pouzdanog poslovnog partnera.

Obratite nam se za dodatne informacije:
 
t: +385 1 6595 777
e: 
oktal-pharma@oktal-pharma.hr