ANTIKORUPCIJSKI I ETIČKI STANDARDI POSLOVANJA
 

Oktal Pharma d.o.o. Zagreb i sva trgovačka društva unutar Oktal Pharma Grupe u bilo kojoj zemlji predana su poslovanju u skladu s najvišim etičkim standardima i zakonskim zahtjevima.

Sukladno tome, a s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u poslovanju te stvaranja uvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama, razvijeni su standardi poslovanja koje su dužni primjenjivati svi zaposlenici trgovačkih društava unutar Oktal Pharma Grupe, direktori, imatelji poslovnih udjela, ravnatelji i sve treće strane koje posredno pomažu ili posluju u ime trgovačkih društava unutar Oktal Pharma Grupe.

Antikorupcijski i etički standardi poslovanja uključuju procjene rizika, procedure, provjere i redovne edukacije za sve zaposlenike Oktal Pharma Grupe kao i za fizičke i pravne osobe od kojih se očekuje interakcija u ime Oktal Pharme.