Otvorenje poslovne jedinice Oktal Pharme u Dugopolju

Oktal Pharma je svojim dobavljačima osigurala najvišu razinu kvalitete smještaja proizvoda te bržu i kvalitetniju dostavu svim kupcima s područja Dalmacije, a koja se do sada velikim dijelom provodila iz centralnog skladišta u Zagrebu

U skladu sa stalnim nastojanjem poboljšanja sustava kvalitete poslovanja i pružanja usluga poslovnim partnerima, Oktal Pharma je napravila još jedan iskorak otvaranjem nove poslovne jedinice u Dugopolju, čijoj je svečanosti otvaranja 22. studenoga 2016. nazočio i gospodin Zlatko Ževrnja, župan Splitsko-dalmatinske županije.

Izgradnjom modernog i europskim zahtjevima prilagođenog prostora, u čiju izgradnju je uloženo oko 22 milijuna kuna, Oktal Pharma je svojim dobavljačima osigurala najvišu razinu kvalitete smještaja proizvoda te bržu i kvalitetniju dostavu svim kupcima s područja Dalmacije, a koja se do sada velikim dijelom provodila iz centralnog skladišta u Zagrebu. Otvaranjem novog skladišno-distributivnog centra, dostava naručene robe prema svim zdravstvenim i medicinskim ustanovama s područja Dalmacije, a koje opskrbljuje Oktal Pharma, od sada će se provoditi direktno iz Dugopolja

Zahvaljujući ovoj investiciji, dodatno je zaposleno još 12 djelatnika, čime je njihov broj porastao na 33, a u narednom razdoblju, paralelno s razvojem poslovanja, planira se zaposliti njih još 10 do 15.

S obzirom na sve veće zahtjeve modernog poslovanja, Oktal Pharma vjeruje da će ovim iskorakom osnažiti odnose sa svim dionicima svog poslovanja, a sve s ciljem očuvanje kvalitete, integriteta i učinkovitosti u lancu životnog ciklusa lijekova i medicinskih proizvoda, za koje je kao tvrtka odgovorna.  

Poslovna jedinica Dugopolje –  osnovni podaci 

Na površini zemljišta od 3790 m2 smješten je poslovni objekt površine P+1 3209 m2, od kojeg skladišni prostor na prvoj razini (prizemlje) zauzima 1241 m2, a na drugoj razini (prvi kat) dodatnih 1273 m2, dok se uredi prostiru na ukupno 245 m2, također raspoređenih na dvije etaže.

Funkcionalne jedinice skladišnog prostora

  • kondicionirani prostor za skladištenje lijekova, medicinskih proizvoda, hrane za posebne prehrambene potrebe i kozmetike;
  • jedinica za skladištenje reklamiranih i vraćenih proizvoda kao i proizvoda povučenih iz prometa;
  • jedinica za skladištenje: odbijenih proizvoda oštećenog pakiranja; proizvoda s isteklim rokom valjanosti; proizvoda za koje su ustanovljene nesukladnosti tijekom skladištenja vezano uz zahtjeve kvalitete; proizvoda za koje se sumnja da su krivotvorine; proizvoda za koje je donesena odluka o otpisu (pohrana u odvojenom prostoru, nakon čega slijedi zbrinjavanje i uništenje);
  • jedinica skladištenje specifičnih proizvoda (narkotici, citostatici, zapaljive tvari, otrovi);
  • jedinica za prijem proizvoda;
  • jedinica za isporuku proizvoda;
  • skladišni prostor na prvom katu, podijeljen na dvije zone (650 m2 i 603 m2).

HVAC sustav

Instalacije za potrebe grijanja i hlađenja cjelokupnog prostora izvedene su prema VRF sustavu (variable refrigerant flow). S ciljem postizanja zadane kvalitete grijanja i hlađenja, odnosno održavanja zadanih temperaturnih vrijednosti ugrađeno je pet zasebnih sustava za pet zona (tri skladišne zone, zona prihvata i otpreme roba te zona uredskih prostora). Pomoću KVGH sustava, u skladišnom prostoru se tijekom cijele godine održava temperatura u rasponu od 15-25°C, a u uredima u rasponu 20-27°C.

Sigurnosne mjere

Protupožarna zaštita - Zaštita od požara izvedena je automatskim sustavom za dojavu požara. U tom smislu, u objektu su štićena sva područja definirana člankom 25. i 26.  Pravilnika o sustavima za dojavu požara. Područje nadzora obuhvaća sve prostore (javne, radne, tehnološke). Također, osigurano je i gašenje požara i to unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom te odgovarajućim brojem i kapacitetom protupožarnih aparata.

Protuprovalna zaštita - Svi kritični prostori štićeni su s detektorima kretanja (stropni detektori – pokrivaju 360° i zidni detektori). Sustav je podijeljen u četiri odvojena dijela, koji obuhvaćaju urede, skladište, prijem i otpremu robe.

Kontrola pristupa - Sigurnosni sustav je osmišljen na način da se povećaju njegova učinkovitost i pouzdanost te istodobno umanji njegova osjetljivost. Ulaz u skladišni prostor osigurava alarmna jedinica koja omogućuje da svaka neovlaštena osoba ili osoba koja nema ovlasti ulaza u skladišni prostor izvan radnog vremena nema pristupa prostorima skladišta. Tijekom radnog vremena, ulaz ovlaštenim osobama omogućava se putem elektronskog čitača kontaktnih kartica, koji bilježi svaki ulazak i izlazak iz skladišta. Zaposlenici Oktal Pharme se mogu kretati kroz prostore skladišta i ostatka zgrade u skladu s dodijeljenim ovlastima.

Video nadzor - Sustav se temelji na IP video nadzoru zatvorenog tipa (CCIP TV – Closed Circuit Internet Protocol), pri čemu se ostvaruje dodatna mrežna sigurnosti, uz nemogućnost neovlaštenog pristupa sustavu. Sustavom video nadzora pokriveni su svi vanjski ulazi u objekt, komunikacijski prostori prema uredima (u prizemlju i na katu) te svi dijelovi skladišnog prostora od velikog značaja (ulazi u skladište, police s robom, prostori komunikacije).