Oktal Pharma na 1. danu farmaceutskih karijera

U organizaciji Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske udruge studenata farmacije i medicinske biokemije (CROPBSA) 08. travnja 2008. održan je 1. hrvatski dan farmaceutskih karijera

Ovaj hvalevrijedan projekt imao je za cilj ponuditi sudionicima, kroz prigodnu izložbu i prezentaciju partnera, pregled struke u svim njenim aspektima, javnog ljekarništva, predstavništava, distributera, pa sve do industrije i državnih institucija u zdravstvu, s posebnim osvrtom na okolinu struke, trendove te budućnost i viziju zanimanja.

Oktal Pharma je u sklopu ponuđenog promidžbenog paketa predstavila svoj djelokrug poslovanja, s naglaskom na ljudske potencijale, odnosno na kontinuirano zapošljavanje vrsnih mladih stručnjaka  kojima omogućuje trajno obrazovanje i usavršavanje, brz razvoj karijere te nudi ugodno i dinamično radno okruženje.

Vjerujemo da je aktivirano znanje onih koji rade izvor konkurentnosti, ali i uvjet uspjeha naše kompanije, da znanje treba biti aktivirano na svim razinama poslovne piramide te da organizacijska “kulturu učenja”, tj. učenje i stalno usavršavanje, kao i prenošenje naučenog, mora postati radna obveza svih zaposlenih.