Nove tehnologije u distribuciji lijekova

Na Trećem hrvatskom kongresu farmacije, održanom od 27. do 30. travnja 2005. u Cavtatu, jedna od tema predavanja bila je ‘Nove tehnologije u distribuciji lijekova’, koju je prezentirao Željko Čeović, dipl. ing., direktor logistike Oktal Pharme

Iako ova tema obuhvaća vrlo široko područje i nemoguće ju je detaljno prezentirati unutar kratkog vremena, g. Čeović je pokušao ukratko prikazati kakvo je stanje u uporabi novih tehnologija u distribuciji lijekova i pojasniti trendove prisutne u globalnim razmjerima.

Stari modeli poslovanja i poslovni procesi u distribuciji lijekova, nastali na temelju nasljeđa i unaprjeđenja prvobitno postavljenih obrazaca funkcioniranja, u većini slučajeva više ne zadovoljavaju potrebe tržišta. Primjena novih informatičkih tehnologija, odnosno automatizacija poslovnih procesa unutar veledrogerija i ljekarni, gdje se manipuliranje robom i robnim tokovima sve više ubrzava, predstavljaju nužnost i odgovor na zahtjeve i potrebe tržiša.

U prezentaciji je bilo riječi i o elektroničkom poslovanju kao trendu koji zauzima izrazito važno mjesto u poslovanju općenito pa tako i u distribucijii lijekova te o automatizaciji, odnosno robotizaciji manipulativnih procesa s robom koja se odvija pri procesu nabave, skladištenja, komisioniranja, transportiranja i izdavanja lijekova u skladištima lijekova (veledrogerije) i ljekarnama. Nadalje, prikazana je uporaba naprednih informatičkih alata poslovne inteligencije koji se koriste pod pretpostavkom djelomične ili potpune primjene prve dvije navedene tehnologije, kada se otvara vremenska i resursna mogućnost i nužnost za nadgradnju svih ovih tehnologija.

Zaključak viđene prezentacije može se izreći sljedećim tvrdnjama:

  • Mogućnosti dosega tehnoloških novina u distribuciji lijekova i medicinskih proizvoda su neograničene.
  • Očigledno je da klasično gospodarstvo prepušta primat novim kretanjima sveopće uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije te robotike.
  • Nove tehnologije već su prisutne i sve su pristupačnije i jednostavnije za uporabu, ali i složenije za implementaciju
  • Veledrogerijskoj distribuciji u hrvatskom okruženju tek predstoji napor za većom uporabom i iskorištenjem naprednih informatičkih alata (BI, SCM i CRM).