Godišnji sastanak Zdravlje Plus tima 2023.

Zdravlje Plus tim je zajedno s ljekarnama partnerima obilježio svoj dan te najavio aktivnosti za 2023. godinu

Dana 24. ožujka 2023., na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je  godišnji sastanak Zdravlje Plus tima.

Na početku programa prikazan je osvrt aktivnosti u 2022. godini te su najavljeni novi projekti i plan za 2023. godinu. Poseban naglasak stavljen je na jačanje digitalnih i marketinških aktivnosti u programu.

Program je obogaćen stručno-promotivnim temama naših sponzora, a za kraj je održana interaktivna radionica o psihologijskim metodama u poslovnom okruženju. Ljekarnici su imali priliku upoznati se s modelima ličnosti, savjetima o procjeni prilikom zapošljavanja kao i slaganju timova.

Zdravlje Plus program nastavlja biti podrška ljekarnama partnerima kako bi im se olakšao svakodnevni rad u ljekarni kroz nove modele i alate te pojačala skrb za pacijente.

Povratne informacije naših partnera su izrazito važne kako bismo i dalje radili na razvoju, unaprjeđenju i jačanju Zdravlje Plus programa, jer zadovoljstvo naših ljekarni partnera i usmjerenost na potrebe njihovih pacijenata predstavlja vrijednosti prema kojima Zdravlje Plus određuje uspješnost svih svojih projektnih aktivnosti.

Imajući u vidu do sada postignute rezultate, kao i najavu novog plana, svi partneri Zdravlje Plus programa s nestrpljenjem očekuju nastavak suradnje u 2023. godini.