Eau Thermale Avène - partner javnozdravstvenog projekta “Djeluj sada!” Zagreb

Projekt “Djeluj sada!", održan 27. svibnja 2018. u Zagrebu na Europskom trgu, je uz preventivne preglede madeža uključio i edukaciju i informiranje građana

Javnozdravstveni projekt “Djeluj sada!” Zagreb, čiji je cilj rano otkrivanje melanoma, organizira Grad Zagreb - Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Klinikom za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestara milosrdnica - Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za melanom, Klinikom za tumore, Klinikom za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb te Domovima zdravlja čiji je osnivač grad Zagreb, a uz potporu Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH, Udruge za prevenciju tumora kože “Zdravi pod suncem” i Zagrebačke lige za borbu protiv raka.

Ovaj projekt medicinskog i savjetodavnog karaktera ima tri glavna cilja:

1. prevencija i rano otkrivanje bolesti - temeljni cilj projekta je rano otkrivanje melanoma i drugih malignih tumora kože, što omogućuje uspješno liječenje i visoku stopu preživljavanja;
2. edukacija građana - osvješćivanje šire javnosti o načinima prepoznavanja tumora kože i važnosti samopregleda madeža uz motivaciju da u što ranijoj fazi potraže liječničku pomoć;
3. informiranje građana - edukacija o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, štetnim posljedicama pretjeranog izlaganja UV zračenju na zdravlje i pravilnim načinima zaštite.

U sklopu projekta građani su imali priliku besplatno i bez uputnice pregledati madeže i savjetovati se sa stručnjacima s područja dermatologije i onkologije o načinima prevencije tumora kože i važnosti odgovornog ponašanja. Sastavni dio projekta “Djeluj sada!“ je i edukacija najmlađih članova društva kroz edukativne radionice za najmlađe.
 
Tijekom događanja pregledano je 1000 građana, a njih više tisuća  posjetilo je edukativno-informativne štandove partnera.