Umjesto poslovnih poklona, Oktal Pharma donirala udruge oboljelih

Oktal Pharma, jedna od vodećih nacionalnih veledrogerija, jučer je u prostorima The Old Pharmacy Pub-a predala dvije donacije, ukupne vrijednosti 40.000 kuna, koje je u ime Oktal Pharme službeno predao mr. sc. Vlatko Perić, dipl. iur, član Uprave

Umjesto poslovnih darova i čestitki, Oktal Pharma je ove godine odlučila dio sredstava usmjeriti u humanitarne svrhe. U tom smislu odabrane su dvije udruge oboljelih: Zajednica udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske i Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis.

U ime Zajednice udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, donacijski ček primio je Stjepan Mihalić, predsjednik Zajednice. Zrinka Mach-Medved, tajnica, Zajednice Udruga, ukratko je predstavila rad udruge i najavila kako će donirana sredstva utrošiti na daljnje razvijanje projekta Edukativno-rekreativnog kampa za djecu i mlade s kroničnom bubrežnom bolesti, kroz koji se oboljeloj djeci pomaže u prihvaćanju bolesti kao takve, razvijanju samostalnosti i samopouzdanja.

U ime Hrvatskog udruženja za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, donacijski ček primio je gospodin Željko Gardlo, predsjednik Udruge. U svom govoru istaknuo je važnost i ciljeve rada Udruge, te istaknuo kako će se donirana sredstva iskoristiti za izradu opširne studije o nutritivnim navikama oboljelih i sveobuhvatne brošure vezane uz njihovu prehranu.

Oktal Pharma d.o.o.

Oktal Pharma je utemeljena 1992. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u privatnom vlasništvu; opskrbljuje ljekarne, bolnice i druge zdravstvene ustanove širokim asortimanom lijekova i ostalih medicinskih proizvoda domaće proizvodnje i iz uvoza.

Kroz 15 godišnji razvoj i orijentaciju prema kupcu, ustrajnim i predanim radom dinamičnog i mladog tima stručnjaka, kojeg krase kreativnost, prilagodljivost, odgovornost i sposobnost samostalna djelovanja u atmosferi timskog rada i ljudskog uvažavanja, Oktal Pharma je prerasla u jednu od vodećih veledrogerija u Republici Hrvatskoj. Ujedno je među prvima dobila certificikat po normi ISO 14001 te već otprije prema ISO 9001, pa je shodno tome uspostavila integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem.

Prepoznatljivosti Oktal Pharme, među ostalim, pridonose brojne aktivnosti službe marketinga. Jedna od njih je i poslovna suradnja na međunarodnoj razini, tako da za područje Republike Hrvatske, a i drugih republika bivše Jugoslavije, Oktal Pharma zastupa oko tridesetak zapadnoeuropskih i američkih tvrtki te u ljekarne donosi više od 200 proizvoda koje odlikuju sigurnost i kvaliteta.

Uz istraživanje tržišta, registraciju i promociju proizvoda, velika važnost pridaje se promicanju farmaceutskih i medicinskih postignuća na nekoliko razina. Jedna od njih je časopis Vaše zdravlje - vodič za zdraviji život, edukativni plakati u bolničkim i liječničkim čekaonicama i ljekarnama, brojna stručna predavanja za liječnike, farmaceute i ostale medicinske stručnjake kao i informiranje putem web stranica www.oktal-pharma.hr i www.vasezdravlje.com

Vrijedan instrument, kojim Oktal Pharma neprestano poboljšava kvalitetu usluga i odnos prema okolišu, jesu smjernice i sugestije njezinih kupaca, dobavljača i drugih zainteresiranih strana te vlastitih zaposlenika. Ustrajanje u stalnim inovacijama i poboljšanjima kvalitete usluga kao i poticanju zaposlenika i drugih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanju odnosa prema okolišu radi stvaranja najviše moguće razine zadovoljstva kupaca i dobavljača, doprinos je trajnom cilju Oktal Pharme - izgradnji snažne i moderne veledrogerije, ekološki osviještene i sposobne za najveće rezultate u trgovini, zastupanju, istraživanju tržišta, promicanju farmaceutske i medicinske znanosti, prije svega na području Hrvatske.

Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (HUCUK)

Nevladina je neprofitna organizacija, osnovana u ljeto 2000., kao udruženje oboljelih od upalnih bolesti crijeva. Djelovanje Udruge temelji se na volonterskom radu. U svojoj bazi oboljelih ima640 članova iz svih dijelova Hrvatske, uglavnom mlađih osoba, i, nažalost, sve više djece.

HUCUK je osnovan u cilju podizanja kvalitete života oboljelih, promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, rekreacijskih i drugih interesa osoba oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, te osoba s invaliditetom, čija je invalidnost posljedica navedenih bolesti.

Osnovne djelatnosti:

 • promicanje i unaprjeđivanje kvalitete življenja oboljelih
 • okupljanje osoba oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, osoba s invaliditetom čija je invalidnost posljedica navedenih boelsti te članove njihovih obitelji i drugih zainteresiranih građana
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udruženjima i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad udruženja
 • izdavanje časopisa i drugih tiskovina
 • praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist oboljelih osoba

Više o Udruzi na www.hucuk.hr.

Zajednica udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske

Osnovana je 13.02.1999. Djeluje kao krovna udruga koja u svom sastavu ima 22 županijske i gradske udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika.

Osnovna zadaća je svekolika skrb i poboljšanje uvjeta života dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, edukacija bolesnika i njihovih obitelji o životu na dijalizi, pripremi za transplantaciju, rehabilitacija i reintegracija bolesnika, društvena i psihološka skrb za bolesnike i njihove obitelji te pomoć bolesnicima u ostvarivanju prava iz područja zdravstvenog, socijalnog i mirovinskog osiguranja.

Većina bolesnika o kojima se Zajednica skrbi liječi se dijalizom (hemodijaliza ili peritonejska dijaliza), a manji dio je dočekao transplantaciju i time dobio priliku da provede život gotovo jednak životu zdravih ljudi.

Projekti po kojima je udruga prepoznatljiva:

 • časopis Nefros - izlazi kvartalno u 3000 primjeraka, a namjijenje je kroničnim bubrežnim bolesnicima, članovima njihovih obitelji i zdravstvenom osoblju
 • edukativno-rekreativno kamp za djecu i mlade s kroničnom bubrežnom bolesti
 • edukacija o promicanju davalaštva organa u mladih
 • obilježavanje Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva - 26. svibnja
 • obilježavanje Svjetskog dana bubrega
 • obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije
 • kongres dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika s međunarodnim sudjelovanjem