Donacija 100.000 kirurških maski Stožeru Civilne Zaštite RH

Oktal Pharma je ovom donacijom željela pomoći onima koji se nalaze na prvoj crti obrane od koronavirusa

 Kao društveno odgovorna kompanija, Oktal Pharma i dalje ulaže maksimalni napor kako bi održala dostatnu opskrbu lijekova i medicinskih proizvoda, a pomaže i onima koji se nalaze na prvoj crti obrane od koronavirusa – zdravstvenim djelatnicima širom Republike Hrvatske, koji se suočavaju s nedostatnom zaštitnom opremom. U skladu s tim, Oktal Pharma je osigurala i donirala 100.000 kirurških maski Stožeru Civilne Zaštite Republike Hrvatske.
 
Aktivnostima koje poduzima u ovim izazovnim vremenima, Oktal Pharma ostvaruje svoju ulogu ključnog partnera hrvatskog zdravstvenog sustava, za koji je, posebno u ovo krizno vrijeme, važno da ima barem nužna sredstva za rad.