PODJELA OPEKLINA PREMA NAČINU NASTANKA

 
Ovisno o načinu nastanka, razlikujemo opekline uzrokovane toplinom (vatrom, toplom tekućinom ili parom, toplim metalnim predmetima i slično), kemikalijama (kiselinama, lužinama, razrjeđivačima i sl.), električnom strujom i radijacijom (X-zrakama ili UV zrakama).

Kada neki od navedenih čimbenika dođe u kontakt s kožom, dolazi do oštećenja različitih slojeva kože (epidermisa, dermisa, hipodermisa), a potencijalno i tkiva ispod kože. U kojoj mjeri, ovisi o jačini i trajanju djelovanja uzročnog čimbenika.

Osim što dolazi do narušavanja barijerne funkcije kože i razvoja upale, postoji i mogućnost za razvoj infekcije.

 
Toplinska opeklina

Toplinske opekline

Toplinske opekline su najčešće, a podrazumijevaju oštećenje kože utjecajem topline, najčešće zbog kontakta s toplim površinama, tekućinama, parom ili otvorenim plamenom. Minimalna temperatura pri kojoj dolazi do oštećenja kože je 44 °C.

Važno je i vrijeme izloženosti kože toplinskom utjecaju. Na primjer, do nekroze kože dolazi pri izloženosti temperaturi od 70 °C tijekom jedne sekunde, dok je pri temperaturi od 47 °C za to potrebno 45 minuta.

U većini slučajeva oštećenje se može sanirati bez odlaska u bolnicu, ali je važno na pravilan način previti ranu da ne dođe do infekcije.
Kemikalije kao uzrok opekline

Kemijske opekline

Sredstva za čišćenje i industrijske kemikalije glavni su uzrok nastanka kemijskih opeklina, na koje otpada od 3 do 6 % ukupnog broja opeklina. Najčešće kemikalije koje ih uzrokuju su kiseline (sumporna, fluorovodična, klorovodična, fosforna), lužine (natrijeva, kalijeva i kalcijeva lužina, amonijak), izbjeljivači, peroksidisredstva za bojanje kose.

Kako je u slučaju kemijskih opeklina kontakt kože sa štetnim čimbenikom daleko dulji nego, na primjer, u slučaju toplinskih opeklina, ova vrsta opekline može uzrokovati odumiranje tkiva koje se širi satima nakon nastanka opekline. Ukoliko dođe do udisanja ili gutanja kemikalije, razvijaju se ozljede u nosnoj sluznici, ustima, jednjaku i želucu.

Opekline od lužina opasnije su od onih prouzročenih kiselinama. Lužine ne samo da prodiru duboko u tkivo, nego reagiraju s lipidima i uzrokuju „otapanje“ kože. Taj proces je aktivan sve dok se lužina ne ukloni s kože.
 

Električne opekline

Električne opekline su uzrokovane utjecajem električne struje ili udarom groma i najčešće se javljaju kod muškaraca u dobi između 20 i 40 godina.

Dodirivanje neispravne utičnice ili strujni udar iz malih kućanskih aparata rijetko izazivaju teže ozljede, dok izloženost visokoj voltaži može dovesti i do smrtnog ishoda. Električni udar tako može oštetiti srce ili mozak te dovesti i do paralize udova.

PRVA POMOĆ KOD OPEKLINA


U trenutku nastanka opekline potrebno je pravilno postupiti kako bi se izbjegle moguće komplikacije, a nastajanje ožiljka izbjeglo ili svelo na minimum.