DESDERMAN® CARE

500 ml, 1 L, 5 L

Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku. S pantenolom i vitaminom E.

Desderman® care je alkoholna tekućina za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku, spremna za uporabu.

Ima široki spektar aktivnosti i djelotvoran je protiv bakterija, gljivica, i virusa.

Štiti kožu s kojom je kompatibilan zbog inovativnog sustava tvari koje koži vraćaju masnoću, s dekspantenolom i vitaminom E.

Pogodan je za čestu uporabu. Ne ostavlja ljepljivi sloj.

Za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku. Djelotvoran protiv bakterija, lipofilnih virusa (uklj. HBV, HCV, HIV, vakciniavirus), adenovirusa, norovirusa (MNV) i rotavirusa (15 sek.), poliovirusa (30 sek.) i gljivica (60 sek.). 

Higijenska dezinfekcija ruku (EN 1500): utrljati 3 ml tekućine na suhe ruke, prema potrebi dodati još otopine dezinficijensa zbog održavanja vlažnosti tijekom kontaktnog vremena (30 sek.).

Kirurška dezinfekcija ruku (EN 12791): Utrljati 2x5 ml tekućine na suhe ruke i podlaktice, prema potrebi dodati još otopine dezinficijensa zbog održavanja vlažnosti tijekom kontaktnog vremena (90 sek. - 1,5 min.).

OPASNOST

 • H225 Lako zapaljiva tekućina i para.
 • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
 • H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
 • P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
 • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
 • P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
 • P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P403+P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
 • P501 Sadržaj/spremnik predati ovlaštenom pogonu za zbrinjavanje otpada. Zaštititi od smrzavanja, topline i sunčeve svjetlosti. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Reciklirati samo potpuno ispražnjeno pakiranje. Ostatke proizvoda zbrinuti u skladu s EWC 070604

MJERE OPERZA I UPOZORENJA
 • Plamište prema DIN EN ISO 13736 17 °C.
 • Nakon prolijevanja dezinficijensa moraju se poduzeti mjere za sprječavanje nastanka vatre i eksplozije. Prihvatljive mjere su npr. sakupljanje tekućine i njeno razrjeđivanje vodom, prozračivanje prostorije i sklanjanje svakog izvora paljenja.
 • Nuspojave: ponekad se mogu javiti nuspojave uobičajene tijekom primjene sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola (npr. nadražaj, crvenilo i suhoća kože). Ove nuspojave općenito prolaze u roku od 8 do 10 dana unatoč nastavku primjene ovog proizvoda. Vrlo rijetko mogu nastupiti kontaktne ili fotoalergijske reakcije.

100 g Desderman® care otopine sadrži / g otopine sadrži: 89,1 g etanola 96 % (v/v).

Desderman® care pruža potpunu mikrobiološku djelotvornost (baktericid, mikobaktericid, puni virucid, fungicid) dokazanu prema Europskim Normama.

Zbog dodatka dekspantenola i vitamina E pruža i dodatnu zaštitu i njegu kože.

Europske norme testiranja:

 • EN 1500 higijenska dezinfekcija ruku
 • EN 12791 kirurška dezinfekcija ruku
 • EN 13727 baktericid
 • EN 13624 fungicid
 • EN 14348  mikobaktericid
 • EN 14476 virucid.

VEZANI SADRŽAJ

ŠTO NAM JE ČINITI KAD SMO PREHLAĐENI

Na trajanje prehlade, što je oko sedam dana, baš i ne možemo utjecati, ali možemo na stupanj nelagode koju izaziva. Što može biti djelotvorno, od čega nema koristi, a što u najmanju ruku može škoditi?

Saznajte više

RUKE KAO IZVOR ZDRAVLJA I BOLESTI

Mnoga istraživanja pokazuju da se redovitom i pravilnom higijenom ruku broj mikroorganizama može smanjiti od 100 do 1000 puta, a na taj način pridonosi se prevenciji zaraznih bolesti

Saznajte više

PUTOVATI I OSTATI ZDRAV

Ponovimo osnovna pravila osobne higijene, kao preventivna postupka u očuvanju zdravlja u promijenjenim životnim uvjetima

Saznajte više