MIKROZID® SENSITIVE OTOPINA

1L

Sredstvo bez alkohola za brzu dezinfekciju medicinskih uređaja i površina, na osnovi kvaternih amonijevih spojeva

Mikrozid sensitive otopina je gotova pripremljena otopina za brzu dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja idrugih okolnih površina, posebno osjetljivih na alkohol (pleksi-staklo i ultrazvučni pretvarači). Otopina spremna za primjenu može se nanijeti kao dezinficijens u obliku spreja ili pjene.
 

Otopinu nanesite nerazrijeđenu na željeni predmet ili površinu i ostavite osušiti da se postigne djelovanje. Osigurajte potpuno vlaženje. Provjerite jesu li površine temeljito navlažene. Ako je potrebno, uklonite višak proizvoda jednokratnom maramicom koja ne sadrži boje. Posebno pogodno za medicinske proizvode izrađene od akrilnog stakla, akrilne površine (Plexiglas) i druge plastične površine osjetljive na alkohol. Prije dezinfekcije provjerite jesu li uklonjena sva vidljiva onečišćenja. Spremnik nakon uporabe čvrsto zatvorite. Nije pogodno za konačnu dezinfekciju polukritičkih i kritičkih medicinskih proizvoda! Provjerite odgovara li antimikrobna učinkovitost proizvoda predviđenoj uporabi.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš; P501 Odložiti sadržaj spremnika prema propisanom zbrinjavanju. Izbjegavati kontakt s očima. Preporuča se nošenje zaštitnih rukavica (HRN EN 374). Spremnik držati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Upotrijebiti samo u dobro prozračenom prostoru. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Ostatke  proizvoda zbrinuti sukladno EWC 07060.

100 g otopine sadrži djelatne tvari: 0,26 g alkil(C12-16)dimetilbenzil amonijev klorid [ADBAC/BKC(C12-C16 )], 0,26 g didecildimetil amonijev klorid (DDAC), 0,26 g alkil(C12-14)etilbenzil amonijev klorid [(ADEBAC (C12-C14)].

Mikrozid sensitive otopina ima vrlo brzo djelovanje i učinak. Ne sadrži alkohole, zbog čega je pogodna za površine osjetljive na alkohol. Baktericid (uključujući Tb), fungicid, virusi (HIV, HCV, Hepatitis B virus, adenovirus, rotavirus, papovavirus, poliovirus).

Europske norme testiranja: baktericid, fungicid, virucid, EN 14476 norovirus. Certifikat: VAH. IHO propisi.