CYCLOTEST® TEST ZA OTKRIVANJE TRUDNOĆE

Jedan testni štapić

Test na trudnoću. Za testiranje u mokraći srednjeg mlaza.

Cyclotest test na trudnoću je imunološki test kojeg korisnici sami provode za kvalitativno utvrđivanje humanog korionskog gonadotropina (hCG) u urinu za potrebe ranog utvrđivanja trudnoće.

Određivanje početka testiranja

Test se može koristiti od prvog dana izostale menstruacije. Kako koncentracija hCG-a varira od žene do žene ili postoji mogućnost pogreške pri računanju posljednje menstruacije, u slučaju negativnog rezultata, ukoliko sumnja na trudnoću još uvijek postoji, potrebno je ponoviti test nakon nekoliko dana.

Testiranje

Uzimanje uzorka i testiranje

 1. Uzorak urina mora se uzeti u čistoj i suhoj posudi.
 2. Test se može provoditi u bilo koje doba dana, no preporučuje se korištenje prvog jutarnjeg urina zbog visokih koncentracija hCG-a. Ako se test ne može provesti odmah po uzimanju uzorka urina, uzorak se može čuvati pri temperaturi od 2 do 8 °C do 72 sata nakon uzimanja uzorka.
 3. Ako uzorci urina sadrže vidljive taloge, ovi se talozi prvo moraju istaložiti kako bi se dobio čisti uzorak za testiranje.

Postupak testiranja
 1. Vrećica u kojoj se nalazi test i urin moraju biti sobne temperature. Za početak testiranja otvorite zatvorenu vrećicu na označenom mjestu. Izvadite test iz vrećice i upotrijebite ga neposredno nakon otvaranja folije od koje je vrećica načinjena.
 2. Primite dršku testnog štapića jednom rukom. Drugom rukom uklonite poklopac kako biste izložili apsorbirajući vršak. Odložite poklopac sa strane kako biste kasnije mogli vratiti poklopac na štapić.
 3. Prikupite urin u čistu posudu (ne isporučuje se s testom) i uronite apsorbirajući vršak u urin na najmanje 10 sekundi. Apsorbirajući vršak testnog štapića možete usmjeriti prema dolje i staviti ga u mlaz urina na najmanje 10 sekundi tako da se temeljito namoči.
 4. Vratite poklopac na testni štapić i pričekajte da se pojavi linija u boji. Nakon 5 minuta možete očitati rezultate.
 5. Ovisno o koncentraciji hCG-a u testnom uzorku, pozitivni rezultati se mogu uočiti već nakon 40 sekundi. No, da biste potvrdili negativni rezultat, potrebno je pričekati cjelokupno vrijeme reakcije (5 minuta). Stoga se rezultat treba očitavati tek nakon 5 minuta.
 6. Test odložite u otpad nakon jednokratne uporabe. Ne očitavajte rezultat testa nakon 10 minuta.

Tumačenje rezultata
 
 • pozitivan test - u testnom području pojavljuju se dvije linije u boji - kontrolna linija i testna linija. Ovaj rezultat potvrđuje trudnoću. Intenzitet boje testnih linija može varirati s obzirom da se koncentracija hormona mijenja tijekom trudnoće. Rane mjere opreza su iznimno važne. Savjetujte se s liječnikom i svojom primaljom kako biste zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojeg djeteta. Izbjegavajte moguće rizike za zametak (npr. X-zrake).
 • negativan test - pojavljuje se samo jedna linija u boji, i to kontrolna linija. Ne prikazuje se testna linija u testnom području. To znači da trudnoća nije otkrivena.
 • neispravan test -  u testnom području nije prikazana niti jedna linija ili se prikazuje jedna crvena linija. Ako se ovo dogodi, ponovite test. Ako je test neispravan, molimo kontaktirajte distributera. Distributeru je potrebno navesti broj serije.

Sigurnosne upute

Samo za in vitro dijagnostičku primjenu

 • Prije testiranja pažljivo pročitajte uputu za uporabu. Obratite pozornost na položaj C i T linije.
 • Ne koristite nakon naznačenog roka trajanja.
 • Ne koristite ponovno testne proizvode. Test odložite u otpad nakon uporabe.

Predviđena uporaba

Test na trudnoću Cyclotest namijenjen je za uporabu od strane stručnjaka i laika.
 • Ne koristite test ako je vrećica načinjena od folije oštećena ili otvorena.
 • Ne dirajte membranu na testnom štapiću.
 • Nakon što otvorite vrećicu, test se mora odmah upotrijebiti. Duže izlaganje vlazi u zraku može oštetiti proizvod.
 • Tretirajte uzorke urina i korištene proizvode kao potencijalne izvore zaraze. Izbjegavajte kontakt s kožom.  
 • Prije početka testiranja provjerite imate li posudu za uzimanje uzorka urina (nije uključeno).

Svaka kutija sadrži jednu vrećicu načinjenu od folije. Vrećica sadrži jedan testni štapić i jedno sredstvo za isušivanje (nije jestivo).

Test se može koristiti od prvog dana izostanka mjesečnice:

 • siguran, brz i pouzdan
 • jasni rezultati
 • rezultati vidljivi već nakon 5 minuta
 • može se koristiti u bilo koje doba dana
 • mjeri koncentraciju hormona hCG u mokraći od 25 mIU/ml.

VEZANI SADRŽAJ

KAKO DO ŽELJENE TRUDNOĆE

Koji dan ciklusa imati spolni odnos i kako često, najčešća su pitanja, no ona su razumljiva tek uz poznavanje osnovnih pojmova menstruacijskog ciklusa

Saznajte više

PREPORUČENE PRETRAGE U TRUDNOĆI

Za uspješno postizanje zajedničkog cilja trudnica treba slijediti upute liječnika i izvještavati ga o svim promjenama

Saznajte više

AKTIVNI I TIJEKOM TRUDNOĆE

Ako su ginekološki nalaz i opće zdravstveno stanje trudnica koje su se redovito bavile sportom uredni, nema zabrane ni u trudnoći

Saznajte više