PRIMASEPT® WASH

1 L

Preparat za pranje, za higijensku dezinfekciju ruku i dezinfekcijsko čišćenje kože.

Primasept wash je losion za higijensku dezinfekciju ruku pranjem. Djelotvoran je protiv bakterija (uključujući salmonele, listerije) i gljivica (Candida albicans), a ima i virucidno djelovanje protiv virusa s ovojnicom, među koje spada i SARS-COV19.

Pogodan je za primjenu u industriji prerade hrane.

Sadrži posebne sastojke za zaštitu kože kao što su alantoin i pantenol, koji štite kožu od dehidracije. Ne sadrži bojila niti mirise.

Higijensko pranje ruku (prema EN 1499): 5 ml Primasept® wash losiona nanijeti na vlažne ruke i tijekom 30 sekundi ravnomjerno utrljavati. Nakon toga ruke temeljito isprati i obrisati jednokratnim ručnikom.

Djelotvornost protiv virusa s ovojnicom (virucidno djelovanje protiv virusa s ovojnicom prema EN14476) je 60 sekundi.

OPASNOST

  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
  • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
  • P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno isprati s vodom tijekom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P501 Sadržaj/spremnik predati ovlaštenom pogonu za zbrinjavanje otpada. 
Držati spremnik čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Neiskorišteni proizvod zbrinuti sukladno EWC 070601.

Nusojave

Povremeno može doći do iritacije kože (crvenilo, suhoća). Vrlo rijetko može doći do kontaktnih ili fotoalergijskih reakcija.

100 g otopine sadrži slijedeće djelotvorne tvari: 15,0 g propan-2-ol i 4,0 g klorheksidinglukonat.

Europske norme testiranja: EN1499 higijensko pranje ruku.

VEZANI SADRŽAJ

NEČISTE RUKE - INFEKCIJA NA VIDIKU

Pranje ruku najvažnija je mjera u sprječavanju infekcija, kako u svakodnevnom životu tako i u bolničkim uvjetima

Saznajte više

KORONAVIRUS - KAKO SE ZAŠTITITI PRAVILNOM HIGIJENOM RUKU

„Bolje spriječiti nego liječiti“ jedna od čestih izjava u zdravstvu, trebala bi se primijeniti i u prevenciji širenja svih vrsta infekcija pa tako i koronavirusa

Saznajte više

ZAŠTO ŠLJIVOVICA NIJE DOBAR ANTISEPTIK (ILI KAKO ODABRATI ONAJ PRAVI)?

Prema europskim smjernicama, antiseptik za ruke mora udovoljavati određenim kriterijima kako bi se smatrao učinkovitim te dobio oznaku EN 1500, što znači da uništava 99,999 posto bakterija na dlanovima

Saznajte više