PODJELA OPEKLINA PREMA NAČINU NASTANKA

 
Ovisno o načinu nastanka, razlikujemo opekline uzrokovane toplinom (vatrom, toplom tekućinom ili parom, toplim metalnim predmetima i slično), kemikalijama (kiselinama, lužinama, razrjeđivačima i sl.), električnom strujom i radijacijom (X-zrakama ili UV zrakama).

Kada neki od navedenih čimbenika dođe u kontakt s kožom, dolazi do oštećenja različitih slojeva kože (epidermisa, dermisa, hipodermisa), a potencijalno i tkiva ispod kože. U kojoj mjeri, ovisi o jačini i trajanju djelovanja uzročnog čimbenika.

Osim što dolazi do narušavanja barijerne funkcije kože i razvoja upale, postoji i mogućnost razvoja infekcije.

 
Toplinska opeklina

Toplinske opekline

Toplinske opekline su najčešće, a podrazumijevaju oštećenje kože utjecajem topline, obično zbog kontakta s toplim površinama, tekućinama, parom ili otvorenim plamenom. Minimalna temperatura pri kojoj dolazi do oštećenja kože je 44 °C.

Važno je i vrijeme izloženosti kože toplinskom utjecaju. Na primjer, do nekroze kože dolazi pri izloženosti temperaturi od 70 °C tijekom jedne sekunde, dok je pri temperaturi od 47 °C za to potrebno 45 minuta.

U većini slučajeva oštećenje se može sanirati bez odlaska u bolnicu, ali je važno na pravilan način previti ranu da ne dođe do infekcije.

Kemijske opekline

Sredstva za čišćenje i industrijske kemikalije glavni su uzrok nastanka kemijskih opeklina, na koje otpada od 3 do 6 posto ukupnog broja opeklina. Najčešće kemikalije koje ih uzrokuju su kiseline (sumporna, fluorovodična, klorovodična, fosforna), lužine (natrijeva, kalijeva i kalcijeva lužina, amonijak), izbjeljivači, peroksidisredstva za bojanje kose.

Kako je u slučaju kemijskih opeklina kontakt kože sa štetnim čimbenikom daleko dulji nego, na primjer, u slučaju toplinskih opeklina, ova vrsta opekline može uzrokovati odumiranje tkiva koje se širi satima nakon nastanka opekline

Ukoliko dođe do udisanja ili gutanja kemikalije, razvijaju se ozljede sluznice nosa, usne šupljine, jednjaka i želuca.

Opekline od lužina opasnije su od onih prouzročenih kiselinama. Lužine ne samo da prodiru duboko u tkivo, nego reagiraju s lipidima i uzrokuju „otapanje“ kože. Taj proces je aktivan sve dok se lužina ne ukloni s kože.
 

Električne opekline

Električne opekline su uzrokovane utjecajem električne struje ili udarom groma i najčešće se javljaju kod muškaraca u dobi između 20 i 40 godina.

Dodirivanje neispravne utičnice ili strujni udar iz malih kućanskih aparata rijetko izazivaju teže ozljede, dok izloženost visokoj voltaži može dovesti i do smrtnog ishoda. Električni udar tako može oštetiti srce ili mozak te dovesti i do paralize udova.

PRVA POMOĆ KOD OPEKLINA


U trenutku nastanka opekline potrebno je pravilno postupiti kako bi se izbjegle moguće komplikacije, a nastajanje ožiljka izbjeglo ili svelo na najmanju moguću mjeru.