MIKROZID® SENSITIVE MARAMICE

Spremnik 200 maramica, punjenje 200 maramica

Bezalkoholne maramice za čišćenje i dezinfekciju medicinskih proizvoda i svih vrsta površina.

Mikrozid sensitive maramice su dezinfekcijske maramice spremne za uporabu, impregnirane dezinfekcijskom otopinom bez alkohola. Mogu se koristiti za dezinfekciju medicinskih uređaja i drugih okolnih površina, posebno osjetljivih na alkohol (pleksi-staklo i ultrazvučni pretverači).

Temeljito trljajući obrišite površinu impregniranom maramicom. Osigurajte potpuno vlaženje željenog područja i ostavite da djeluje. Posebno su pogodne za medicinske proizvode izrađene od akrilnog stakla, akrilne površine (Plexiglas) i druge plastične površine osjetljive na alkohol. Prije dezinfekcije provjerite jesu li uklonjena sva vidljiva onečišćenja. Spremnik nakon uporabe čvrsto zatvorite. Ako je potrebno upotrijebite nekoliko maramica za velika područja. Nisu pogodne za konačnu dezinfekciju polukritičkih i kritičkih medicinskih uređaja! Provjerite odgovara li antimikrobna učinkovitost proizvoda predviđenoj uporabi. Obratite pažnju na higijenske aspekte tijekom otvaranja spremnika.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš; P501 Odložiti sadržaj spremnika prema propisanom zbrinjavanju. (EWC – European  Waste Code). Izbjegavati kontakt s očima. Preporuča se nošenje zaštitnih rukavica (HRN EN 374). Spremnik držati čvrsto zatvoren. Čuvati na sobnoj temperaturi (15–25°C). Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Ostaci proizvoda se mogu odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Raspon brisanja ovisi o sobnoj temperaturi i strukturi površine za dezinfekciju (najviše 1m2). Više informacija dostupno je na zahtjev.

100 g otopine sadrži djelatne tvari: 0,26 g alkil(C12-16)dimetilbenzil amonijev klorid [ADBAC/BKC(C12-C16 )], 0,26 g didecildimetil amonijev klorid (DDAC), 0,26 g alkil(C12-14)etilbenzil amonijev klorid [(ADEBAC (C12-C14)].

Mikrozid sensitive maramice impregnirane su dezinficijensom, spremne za uporabu, vrlo brzo djeluju . Ne sadrže alkohole, zbog čega su pogodne za površine osjetljive na alkohol. 

Europske norme testiranja: baktericid, fungicid, virucid, EN 14476 norovirus. Certifikat: VAH. IHO propisi.