KLORANE BOTANIČKA FONDACIJA

KLORANE botanička fondacija posvećena je očuvanju i promicanju svjetske biljne baštine.

Već 25 godina fondacija kultivira biljke, ali njeguje i strast prema botanici.

Naša vizija je vratiti biljke na mjesto koje im pripada, u središte naših života, i očuvati biološku raznolikost.