DESDERMAN® PURE GEL

500 ml

Alkoholni antiseptik u obliku gela za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku, koji se nanosi utrljavanjem

Desderman pure gel namijenjen je za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku. Desderman pure gel ima široki spektar aktivnosti i djelotvoran je protiv bakterija (uključujući multirezistentne sojeve), gljivica, i virusa. Sadrži tvari koje štite i njeguju kožu održavajući njenu prirodnu masnoću i vlažnost. Gel je pogodan za čestu uporabu.
 

Higijenska dezinfekcija ruku (EN 1500): 3 ml desderman pure gela utrljati na čiste i suhe ruke i održavati kontaktnu vlažnost kože tijekom 30 sekundi. Kirurška dezinfekcija ruku (EN12791): Utrljati na ruke i podlaktice dovoljnu količinu gela 90 sekundi (1,5 min.). Tijekom postupka ruke moraju biti vlažne što se osigurava dovoljnom količinom desderman gela.

H225 Lako zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P403+P233 Skladištiti  na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj spremnika prema propisanom zbrinjavanju. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčevog svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Neiskorišteni proizvod zbrinuti sukladno EWC 070604. Upozorenja i mjere opreza: Točka zapaljivosti 130°C prema DIN 53213. Nakon prolijevanja proizvoda odmah poduzeti mjere za sprječavanje požara i eksplozije. Prikladne mjere su: pokupiti proliveni gel i razrijediti je vodom, prozračiti prostor, ukloniti sve izvore požara. Nuspojave: Kod svakodnevne primjene gela za dezinfekciju ruku na bazi alkohola može povremeno doći do iritacija (npr. crvenilo, suhoća kože). Unatoč daljnjoj primjeni ove osjetilne neugodnosti smanjuju se nakon 8–10 dana. Vrlo rijetko može doći do kontaktnih ili fotoalergijskih reakcija. U slučaju kontakta s očima, odmah isprati s dovoljno vode i potražiti pomoć liječnika.

100 g desderman pure gela sadrži:78,2 g etanola (96% v/v), 0,1 g bifenil-2-ola

Desderman pure pruža potpunu mikrobiološku djelotvornost (baktericid, mikobaktericid, puni virucid, fungicid) dokazanu prema Europskim Normama. Uz dodatak emolijensa i ostalih sredstava za obnovu lipidnog sloja pruša i dodatnu zaštitu i njegu kože. Osim toga forma gela onemogućuje razlijevanje otopine te omogućuje brzo sušenje.
 

Europske norme testiranja: EN 1500 higijenska dezinfekcija ruku; EN 12791 kirurška dezinfekcija ruku; EN 13727 baktericid, EN 13624 fungicid, EN 14348  mikobaktericid, EN 14476 virucid
 

Desderman pure gel je ispitan prema zadnjim odobrenim europskim normama DIN EN 14885:2015, i to za primjenu u higijenskoj i kirurškoj dezinfekciji ruku, te djelotvornost na sve propisane patogene prema normama.

 
Desderman pure gel sadrži emolijense i ostale tvari za obnovu lipidnog sloja kože čime pruža dodatnu zaštitu i njegu kože te umanjuje isušivanje kože izazvano alkoholom.
Desderman pure gel ne sadrži dodatne mirise i boje, i prema tome ispunjava zahtjeve hipoalergenosti. Međutim, kod svakodnevne primjene gela za dezinfekciju ruku na bazi alkohola može povremeno doći do iritacija (npr. crvenilo, suhoća kože). Unatoč daljnjoj primjeni ove osjetilne neugodnosti smanjuju se nakon 8–10 dana. Vrlo rijetko može doći do kontaktnih ili fotoalergijskih reakcija.

VEZANI SADRŽAJ

NEČISTE RUKE -INFEKCIJA NA VIDIKU

Pranje ruku najvažnija je mjera u sprječavanju infekcija, kako u svakodnevnom životu tako i u bolničkim uvjetima.

Saznajte više

RUKE KAO IZVOR ZDRAVLJA I BOLESTI

Mnoga istraživanja pokazuju da se redovitom i pravilnom higijenom ruku broj mikroorganizama može smanjiti od 100 do 1000 puta, a na taj način pridonosi se prevenciji zaraznih bolesti.

Saznajte više

PUTOVATI I OSTATI ZDRAV

Ponovimo osnovna pravila osobne higijene, kao preventivna postupka u očuvanju zdravlja u promijenjenim životnim uvjetima.

Saznajte više