DESDERMAN® PURE

100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku, koji se nanosi utrljavanjem.

Desderman pure je alkoholna otopina za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku. Desderman pure ima široki spektar aktivnosti i djelotvoran je protiv bakterija (uključujući multirezistentne sojeve), gljivica, i virusa. Sadrži tvari koje štite i njeguju kožu održavajući njenu prirodnu masnoću i vlažnost. Pogodan je za čestu uporabu.

 

Higijenska dezinfekcija ruku (EN 1500): 3 ml desderman pure otopine utrljati na čiste i suhe ruke i održavati kontaktnu vlažnost kože tijekom 30 sekundi. Kirurška dezinfekcija ruku (EN12791): Utrljati na ruke i podlaktice dovoljnu količinu otopine 90 sekundi (1,5 min.). Tijekom postupka ruke moraju biti vlažne što se osigurava dovoljnom količinom desderman otopine.

H225 Lako zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P403+P233 Skladištiti  na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj spremnika prema propisanom zbrinjavanju. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčevog svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Neiskorišteni proizvod zbrinuti sukladno EWC 070604. Upozorenja i mjere opreza: Točka zapaljivosti 130°C prema DIN 53213. Nakon prolijevanja proizvoda odmah poduzeti mjere za sprječavanje požara i eksplozije. Prikladne mjere su: pokupiti prolivenu otopinu i razrijediti je vodom, prozračiti prostor, ukloniti sve izvore požara. Nuspojave: Kod svakodnevne primjene otopine za dezinfekciju ruku na bazi alkohola može povremeno doći do iritacija (npr. crvenilo, suhoća kože). Unatoč daljnjoj primjeni ove osjetilne neugodnosti smanjuju se nakon 8–10 dana. Vrlo rijetko može doći do kontaktnih ili fotoalergijskih reakcija. U slučaju kontakta s očima, odmah isprati s dovoljno vode i potražiti pomoć liječnika.

100 g desderman pure otopine sadrži: 78,2 g etanola (96% v/v), 0,1 g bifenil-2-ola

Desderman pure pruža potpunu mikrobiološku djelotvornost (baktericid, mikobaktericid, puni virucid, fungicid) dokazanu prema Europskim Normama. Uz dodatak emolijensa i ostalih sredstava za obnovu lipidnog sloja pruša i dodatnu zaštitu i njegu kože.
 

Europske norme testiranja: EN 1500 higijenska dezinfekcija ruku; EN 12791 kirurška dezinfekcija ruku; EN 13727 baktericid, EN 13624 fungicid, EN 14348  mikobaktericid, EN 14476 virucid
 

Desderman pure je ispitan prema zadnjim odobrenim europskim normama DIN EN 14885:2015, i to za primjenu u higijenskoj i kirurškoj dezinfekciji ruku, te djelotvornost na sve propisane patogene prema normama.
Desderman pure sadrži emolijense i ostale tvari za obnovu lipidnog sloja kože, čime pruža dodatnu zaštitu i njegu kože te umanjuje isušivanje kože izazvano alkoholom.
Desderman pure ne sadrži dodatne mirise i boje, i prema tome ispunjava  zahtjeve hipoalergenosti. Međutim, kod svakodnevne primjene otopine za dezinfekciju ruku na bazi alkohola može povremeno doći do iritacija (npr. crvenilo, suhoća kože). Unatoč daljnjoj primjeni ove osjetilne neugodnosti smanjuju se nakon 8–10 dana. Vrlo rijetko može doći do kontaktnih ili fotoalergijskih reakcija.

VEZANI SADRŽAJ

ŠTO NAM JE ČINITI KAD SMO PREHLAĐENI

Na trajanje prehlade, što je oko sedam dana, baš i ne možemo utjecati, ali možemo na stupanj nelagode koju izaziva. Što može biti djelotvorno, od čega nema koristi, a što u najmanju ruku može škoditi?

Saznajte više

RUKE KAO IZVOR ZDRAVLJA I BOLESTI

Mnoga istraživanja pokazuju da se redovitom i pravilnom higijenom ruku broj mikroorganizama može smanjiti od 100 do 1000 puta, a na taj način pridonosi se prevenciji zaraznih bolesti.

Saznajte više

PUTOVATI I OSTATI ZDRAV

Ponovimo osnovna pravila osobne higijene, kao preventivna postupka u očuvanju zdravlja u promijenjenim životnim uvjetima.

Saznajte više