Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre „Vidi London uz Acuvue®“ i objava dobitnika

U prostorijama Oktal Pharme je provedeno izvlačenje dobitnika proljetne nagradne igre „Vidi London uz Acuvue®"

Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, NN 35/13, NN 158/13, NN 41/14, 143/14) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), a u skladu s pravilima nagradne igre i temeljem suglasnosti Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I-460-02/22-01/67 UR.BROJ: 513-07-21-01/22-2 od 8. ožujka 2022. izdane za tvrtku Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb.

Dana 18.svibnja 2022. godine, u prostorijama Oktal Pharme - Služba zastupstva, Utinjska 40, zgrada B, 10020 Zagreb, u sastavu tročlane komisije, koju sačinjavaju Antonija Džanko, Vedran Pavešić i Viktor Smetko, provedeno je izvlačenje dobitnika nagrade igre „Vidi London uz Acuvue®“ prema proceduri navedenoj u članku 5. Pravila nagradne igre.

Članovi komisije:

  • Antonija Džanko
  • Vedran Pavešić
  • Viktor Smetko

Ukupno su pristigla 44 kupona, od čega je 1 (jedan) izvučen za nagradnu igru, a 1 (jedan) dodatni kupon izvučen je u slučaju neispravnog kupona dobitnika/ce nagrade.

Dobitnik/ca: Zlata Lučić Štancl, Zagreb

Izvlačenje dodatnog kupona u slučaju nepotpunog i netočnog kupona dobitnika/ce: Jasminka Maslić, Karlovac

Dobitnik/ca svoju nagradu može preuzeti uz predočenje računa na kojem je navedena kupnja Acuvue® proizvoda, uz predočenje dokumenta o potvrdi identiteta.