Edukacija - Uloga ljekarnika u nutritivnoj skrbi za bolesnika

U sklopu Programa Zdravlje Plus , tijekom godine redovito organiziramo stručne edukacije i radionice za ljekarnike koje su bodovane od strane Hrvatske ljekarničke komore

S obzirom na rast važnosti koju prehrana za posebne medicinske namjene ima u liječenju sve većeg broja bolesnika, 2018. godinu odlučili smo započeti Zdravlje Plus tečajem koji uključuje niz predavanja pod zajedničkim nazivom „Uloga ljekarnika u nutritivnoj skrbi za bolesnika“.
 
Navedeni tečaj uključuje četiri predavanja i radionicu koje održavaju ukupno tri predavača, doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, Ivana Norac Kovačić, dipl.ing.preh.teh. te Vesna Marijanović Jukić, mag.pharm., univ.spec.oec. Na predavanjima se obrađuju teme koje ističu važnost uloge ljekarnika prilikom izdavanja i savjetovanja o namirnicama za posebne medicinske potrebe, a obrađeni su i brojni slučajevi iz ljekarničke prakse.
 
Prvo u nizu predavanja na navedenu temu uspješno je održano 14. travnja 2018. u Dugopolju.
Do kraja travnja i početkom lipnja održati će se predavanja i radionice u Oktal Pharmi u Zagrebu i Rijeci te u hotelu Waldinger u Osijeku.
 

Kolegice iz ljekarni izrazile su zadovoljstvo što je ljekarnicima omogućena edukacija o ovoj aktualnoj i važnoj temi, kako za ljekarnike tako i za pacijente kojima je u određenim razdobljima života potrebna dodatna nutritivna potpora.

 Posebno bismo se željeli zahvaliti Povjerenstvu za stručno usavršavanje magistara farmacije Hrvatske ljekarničke komore koje je prepoznalo vrijednost teme tečaja te je skup bodovalo s 2.5 boda.