Snižena stopa PDV-a na bezreceptne lijekove sa sadašnjih 25 % na 5 %

Novi zakon o PDV-u, koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., donosi i smanjenje stope PDV-a na lijekove sa sadašnjih 25 posto na pet posto

Ovom mjerom Republika Hrvatska konačno primjenjuje praksu uobičajenu za većinu država članica EU, u kojima je propisana snižena stopa PDV-a za lijekove. Od 25 država članica koje primjenjuju sniženu stopu PDV-a na lijekove, u njih 20 primjenjuje se ista snižena stopa na sve lijekove, bez obzira na njihov status (ista stopa na lijekove koji se izdaju na recept, to jest one koji se nalaze na listi osiguravajućih društava, kao i bezreceptne lijekove). U samo pet zemalja na bezreceptne lijekove se primjenjuje snižena stopa PDV-a, ali u nešto većem iznosu u odnosu na receptne lijekove. 

Smanjenje stope PDV-a za bezreceptne lijekove čini ih više dostupnim za pacijente-potrošače koji ove lijekove sami plaćaju. Najprodavaniji bezreceptni lijekovi u Hrvatskoj su lijekovi za ublažavanje bolova (analgetici), lijekovi za sniženje povišene temperature (antipiretici), lijekovi za ublažavanje simptoma prehlade i lokalni dekongestivi.

Ova mjera, naravno, nikako ne znači da se potiče neracionalno uzimanje bezreceptnih lijekova te se za njihovu primjenu i dalje preporuča savjetovanje, prvenstveno s ljekarnicima.