Selen Balić novi direktor Oktal Pharme Sarajevo

Oktal Pharma grupi pridružuje se gospodin Selen Balić, koji od 3. prosinca 2018. preuzima poslove direktora Oktal Pharme Sarajevo

Gospodin Balić je diplomirao na Biotehnološkom odsjeku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. Njegovi interesi u poduzetničkom sektoru rezultirali su daljnjom edukacijom i poslijediplomskim studijem na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, gdje ostvaruje dvostruku diplomu: Master of Business Administration (MBA) and Master of Science in Economics (MSc).
 
Osim formalne edukacije, pohađao je i niz drugih edukacija, među kojima se ističe edukacija iz područja malog i srednjeg poduzetništva u SAD-u (SME - Small & Medium Enterprises), kao i MCE (Management Central Europe) u Briselu, u više navrata i iz više oblasti.
 
U farmaceutskom sektoru, u kojem radi od 1989. godine do danas, stekao je bogato radno iskustvo na poslovima country menadžera i direktora različitih farmaceutskih kompanija. Ujedno je i nositelj različitih prestižnih menadžerskih nagrada.