Rezultati akcije "Dani borbe protiv melanoma"

Besplatnim dermatološkim pregledima u akciji „Dani borbe protiv melanoma“ kod ukupno 460 pregledanih osoba pronađeno je 377 različitih tumorskih promjena na koži - od onih koje su pobudile sumnju na maligni melanom, zatim sporadičnih displastičnih madeža, sindroma displastičnih madeža, ostalih atipičnih madeža, pa sve do karcinoma kože i prekanceroza

Na press konferenciji održanoj  u Zagrebu  16. svibnja 2008.predstavljeni su rezultati besplatnih preventivnih dermatoloških pregleda, tijekom kojih je u sklopu ovogodišnje velike javnozdravstvene preventivne "Dani borbe protiv melanoma" pregledano ukupno 460 građana u klinikama u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

"Tijekom preventivnih dermatoloških pregleda ove godine, u kojima je pregledano ukupno 460 građana, prema kliničkoj procjeni kod 9 osoba je zabilježena sumnja na maligni melanom, kod 226 osoba ustanovljeni su sporadični displastični madeži, 28 sindroma displastičnog madeža, 82 prekanceroze (lentigo maligne i aktiničke keratoze), 23 bazocelularna karcinoma i 3 spinocelularna karcinoma“, rekla je prof. dr. sc. Mirna Šitum, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KB-a Sestara milosrdnica i voditeljica Referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Također je istaknula kako su, osim navedenih, ove godine ustanovljene i druge atipične promjene na koži kod 6 pacijenata.

Prof. Šitum posebno je istaknula: "Interes za ovu akciju ove godine bio je iznimno velik, mnogo veći od 400 planiranih pregleda bez uputnice koliko je bilo osigurano ovom akcijom. Još jednom se pokazala važnost organiziranja ovakvih akcija u borbi protiv zloćudnih tumora kože i otkrivanju promjena na koži koje povećavaju rizik nastanka malignog melanoma. Većina osoba koja su došle na pregled ne bi došle na pregled da nisu bile potaknute ovom akcijom, stoga još jednom želimo upozoriti javnost na potrebu uočavanja ranih znakova i simptoma koji upućuju na oprez. Obzirom da je pojavnost malignog melanoma u svijetu, a i kod nas iz godine u godinu u porastu, vjerujem da ćemo ovakvim akcijama i upozorenjima utjecati na svijest građana i potrebu redovitih dermatoloških pregleda te zaštite od sunčeva zračenja".


Rezultati - Zagreb
U Zagrebu je u KB Sestre milosrdnice i KBC-u Zagreb ukupno pregledano 230 pacijenata, prosječne starosti 49 godina (72 muškarca i 158 žena). Kod 6 osoba prema kliničkoj procjeni ustanovljena sumnja na maligni melanom, kod 56 osoba ustanovljeni su sporadični displastični madeži, 12 sindroma displastičnog madeža, 19 prekanceroza (lentigo maligne i aktiničke keratoze), 8 bazocelularnih karcinoma i 1 spinocelularni karcinom.

Rezultati - Split
U KBC-u Split preventivno su pregledane 64 osobe, prosječne starosti 46 godina s područja Splitsko-dalmatinske županije (21 muškarac i 43 žene). Kod nijedne osobe prema kliničkoj procjeni nije ustanovljena sumnja na maligni melanom, no ustanovljeno je 129 sporadičnih displastičnih madeža, 4 sindroma displastičnog madeža, 38 prekanceroza (lentigo maligne i aktiničke keratoze), 1 bazocelularni karcinom i niti jedan spinocelularni karcinom.

Rezultati - Rijeka
U KBC-u Rijeka preventivno je pregledano 100 osoba, prosječne starosti 50 godina s područja Rijeke i Primorsko-goranske županije (38 muškaraca i 62 žene). Kod dvije osobe prema kliničkoj procjeni ustanovljena je sumnja na maligni melanom, kod 24 osobe sporadični displastični madeži, 6 sindroma displastičnog madeža, 10 prekanceroza (lentigo maligne i aktiničke keratoze), 3 bazocelularna karcinoma i niti jedan spinocelularni karcinom.

Rezultati - Osijek
U KB-u Osijek preventivno je pregledano 66 osoba, prosječne starosti 48 godina s područja Osječko-baranjske županije (25 muškaraca i 41 žena). Prema kliničkoj procjeni kod jedne osobe je ustanovljena sumnja na maligni melanom i ustanovlejno je 17 sporadičih displastičnih madeža, 6 sindroma displastičnog madeža, 15 prekanceroza (lentigo maligne i aktiničke keratoze), 11 bazocelularnih karcinoma i niti dva spinocelularna karcinoma.

Dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, specijalist dermatovenerolog s Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je rekla: „Suočeni s porastom učestalosti melanoma u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, zbog čega se ukazala potreba za javnozdravstvenim akcijama kojima bi se povećala osvještenost građana o važnosti provođenja preventivnih mjera, koje uključju pravilnu zaštitu od sunca te redovite samopreglede i dematovenerološke preglede. Stoga su se u akciju "Dani borbe protiv melanoma" sa zadovoljstvom uključili i dermatovenerolozi Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su, uz voditeljstvo predstojnice Klinike prof. dr.sc. Jasne Lipozenčić, u okviru ove aktivnosti pregledali stotinu dragovoljaca - ispitanika. Tijekom pregleda u Klinici, u 69 posto ispitanika utvrdili smo postojanje promjene na koži koju je potrebno redovito kontrolirati ili odmah liječiti. Kako je rano otkrivanje melanoma ključ uspješnosti liječenja, nužno je što bolje educirati javnost o melanomu kao jednom od najzloćudnijih tumora uopće. Smatramo ovu aktivnost u javnozdravstvenom, edukativnom i preventivnom smislu u potpunosti uspješnom.“.

U ime organizatora ove velike akcije, Melita Smolek, dr. med., voditeljica programa Pierre Fabre - Avene Sun, istaknula je: „Ova javnozdravstvena preventivna akcija pokazala se vrlo važnom karikom u borbi protiv melanoma, kako proteklih godina, tako i ove godine, zajedno sa pet klinika iz Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke koje su dale svoj doprinos i sudjelovale u akciji. Iznimno mi je drago što je važnost "'Dana borbe protiv melanoma" prepoznata kako od strane građana kojima smo omogućili besplatne preventivne dermatološke preglede, tako i od strane liječnika, specijalista koji su svojim angažmanom i stručnim savjetima pomogli u educiranju javnosti. Interes za akciju ove godine bio je iznimno velik i, usprkos tome što u tako kratkom roku nismo uspjeli omogućiti većem broju građana besplatne dermatološke preglede, vjerujem da smo velik dio javnosti osvijestili na način da sami zatraže svog liječnika opće prakse uputnicu i na taj način redovito kontroliraju svoje madeže.“

Dr. Smolek se također osvrnula na dio akcije koji je još uvijek u tijeku, a odnosi se na besplatna savjetovanja u ljekarnama, koja traju zaključno do 31. svibnja u gotovo svim većim gradovima u Hrvatskoj u kojima se zainteresiranim građanima pruža mogućnost određivanja fototipa kože. Humanitarna akcija, koja je također sastavni i važan dio ove velike akcije, trajat će sve do 31. kolovoza do kada građani mogu kupnjom bilo kojeg proizvoda iz Avene Sun linije označenog posebnom markicom donirati jednu kunu Hrvatskoj ligi protiv raka.