'Odjel telefonske prodaje' mijenja naziv u 'Odjel za odnose s klijentima'

Iako je naziv 'telefonska prodaja' uvriježen u veledrogerijskom poslovanju, vjerujemo da će promjena naziva 'Odjel telefonske prodaje' u 'Odjel za odnose s klijentima' dodatno staviti klijenta u fokus te obuhvatiti sve trenutačne i buduće aktivnosti Odjela

Oktal Pharma se istaknula kao predvodnik promjena u načinu oglašavanja i komunikacije s klijentima, kao i u ponudi dodatnih usluga poslovnim partnerima. Među ostalim, kontinuirano radi na novim kanalima komunikacije s poslovnim korisnicima u kojima Odjel ima značajnu ulogu.

U proteklih nekoliko godina, implementacijom promjena i inovacija u poslovanju, značajno su proširene aktivnosti Odjela, tako da telefonska prodaja kao takva sada čini samo dio aktivnosti koje još obuhvaćaju korisničku podršku, marketinške aktivnosti prema klijentima, ispitivanje tržišta i dodatne usluge za partnere.

Sukladno promjeni naziva Odjela mijenja se i naziv radnog mjesta 'Referent telefonske prodaje' u 'Suradnik za odnose s klijentima'.

Vjerujemo da ćemo i s ovim simboličnim korakom dodatno pokazati kako je fokus Oktal Pharme i njezinih zaposlenika uvijek na klijentima i korisnicima njezinih usluga.