Ivan Klobučar novi predsjednik Uprave Oktal Pharme d.o.o.

Skupština Oktal Pharme je jednoglasno donijela odluku o imenovanju gospodina Ivana Klobučara novim predsjednikom Društva od 1. siječnja 2018.

Skupština Oktal Pharme je jednoglasno donijela odluku o imenovanju gospodina Ivana Klobučara novim predsjednikom Društva od 1. siječnja 2018.

Mandat dosadašnjeg predsjednika Uprave, gospodina Branka Paraga, istekao je s 31. prosincem 2017. i nije se produžio zbog njegova umirovljenja, no gospodin Parag zadržava funkciju predsjednika Skupštine Društva.
 
Gospodin Klobučar je diplomirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegova usmjerenost prema prodaji je rezultirala zanimanjem za ekonomiju pa je 2012. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio sveučilišni poslijediplomski stručni studij. Zaposlen je u Oktal Pharmi d.o.o. od 1996. godine, a do 2008. prošao je kroz cijeli prodajni proces - od telefonske prodaje, preko komercijaliste i direktora prodaje do izvršnog direktora.
 
Uz dosadašnjeg člana Uprave, gospodina Vlatka Perića, za novog člana Uprave od 1. siječnja 2018. imenovan je gospodin Mladen Grubišić, čime Uprava i dalje zadržava sastav od tri člana.