Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

Opširnije o zastupstvu

Kompaniju Schaper & Brümmer osnovali su davne 1923. godine hrabri entuzijasti Erich Schaper i Albert Brümmer. Od samog početka cilj mladih osnivača je istraživanje prirodnih sastojaka za terapijske svrhe.

Prvo proizvodno sjedište kompanije bilo je na sjeveru Njemačke, u okrugu Salzgitter-Ringelheim. Na lokaciji koja je svih ovih godina ostala nepromijenjena kompanija je doživjela preobrazbu u modernu, visoko tehnološku fitofarmaceutsku tvrtku bogate tradicije. Ključ uspjeha proizašao je iz više desetljetnog znanstvenog pristupa istraživanju, usavršavanju i proizvodnji učinkovitih i sigurnih biljnih lijekova. Kompanija Schaper & Brümmer odlučna je u tome da i ubuduće razvija znanja o biljnoj medicini i ljudskom zdravlju u cjelini.

U današnje vrijeme, ljudi sve više tragaju za učinkovitim medicinskim rješenjima zdravstvenih tegoba, koja istodobno moraju biti sigurna i dobro podnošljiva. Upravo iz tog razloga fitoterapija postaje sve značajnija među pacijentima, koji je iznimno dobro prihvaćaju. U tom smislu, kompanija Schaper & Brümmer ispunjava njihove zahtjeve i tradicionalne biljne lijekove, od kojih su neki poznati i korišteni za liječenje već stoljećima, čini dostupnima oboljelima današnjice. Ti biljni lijekovi sada dolaze u još djelotvornijem obliku koji ispunjava najviše standarde kvalitete i sigurnosti, a sve na temelju najnovijih saznanja na području prirodnih sastojaka, njihova fiziološkog učinka i ekološkog uzgoja usjeva.

Kompanija Schaper & Brümmer iznad svega stavlja naglasak na daljnji razvoj i optimalnu primjenu postojećih biljnih lijekova te otkriće novih proizvodnih procesa koji će sačuvati prirodne aktivne supstancije i tako osigurati najveću moguću djelotvornost i kvalitetu njihovih biljnih lijekova. Uz to, kontinuirano provode opsežna medicinska istraživanja s ciljem proširenja dosadašnjih spoznaja o korištenim biljnim vrstama i njihovim svojstvima, a sve kako bi zdravstvenim djelatnicima i pacijentima zajamčili znanstveno usavršene i standardizirane fitofarmaceutske proizvode, visoke učinkovitosti i sigurnosti.

http://www.schaper-bruemmer.com/en
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica