Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

Opširnije o zastupstvu Farma-Derma

Farma-Derma

Farma-Derma je osnovana u Bolonji (Italija) 1989. godine. Cilj kompanije je istraživanje i razvoj inovativnih proizvoda za žensko zdravlje, tako da je njihov asortiman proizvoda vezan uz područje ginekološke patologije.

Kako bi dosegla ovaj cilj, Farma-Derma se oduvijek fokusirala na istraživanje i razvoj proizvoda koji u sebi sadrže prirodne sastojake, a ne sintetske molekule, pri čemu usko surađuje s pojedinim sveučilištima u Italiji.

Farma-Derma je primila prvi CE certifikat za svoje proizvode 2000. godine, što je potom omogućilo uvođenje proizvoda u cijeloj Europskoj Uniji u suradnji s domicilnim partnerima-distributerima u svakoj od zemalja u kojima su prisutni (U Hrvatskoj je to Oktal Pharma d.o.o.).

http://www.farmaderma.it
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica