Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

Opširnije o zastupstvu Roha Arzneimittel

Roha Arzneimittel

Roha Arzneimittel je njemačka tvrtka sa sjedištem u Bremenu, specijalizirana u proizvodnji biljnih ljekovitih pripravaka već dulje od 70 godina.

Tehnologija proizvodnje, koja odgovara najsuvremenijim zahtjevima, uključuje preradu Ijekovitog bilja i proizvodnju ekstrakata, instant prašaka, tableta i film tableta. Sveobuvatna farmaceutska kontrola kakvoće, koja obuhvaća sve unutarnje procese prerade i proizvodnje Ijekovitog bilja, garantira najvišu kakvoću završnih proizvoda.

http://www.roha-bremen.com

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica