Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

Novosti

Novosti

U skladu s današnjom potrebom brzog protoka informacija, u sklopu ove rubrike nastojat ćemo vas informirati o svim novostima vezanim uz poslovanje Oktal Pharme, njenih podružnica u Splitu, Rijeci i Osijeku kao i povezanih društava. Informacije će se odnositi na primjenu novih tehnologija u poslovanju, nove proizvode u ponudi, i ostale za poslovanje relevantne novosti.

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica