Glavni sadržaj | Tražilica

Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre "Kupi ACUVUE® kontaktne leće i osvoji iPhone 7, uz malo sreće" i objava dobitnika 25. 05. 2017.

Temeljem članka 69. Stavke 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, i 143/14) te članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 08/10), a u skladu s Pravilima nagradne igre i temeljem suglasnosti Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I-460-02/17-01/108, Ur.broj: 513-07-21-01/17-3 od 8.ožujka 2017., izdane za tvrtku Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb.

» više

Proljetna promocija i nagradna igra 20. 03. 2017.

Kupi ACUVUE® kontaktne leće…
...i osvoji iPhone7, uz malo sreće

» više

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

Pravne napomene

Važne pravne informacije i uvjeti korištenja

Svako korištenje www.oktal-pharma.hr podliježe niže iznesenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na www.oktal-pharma.hr ne smiju se kopirati osim u slučaju da se kopije koriste za nekomercijalnu i osobnu uporabu. Uz poštivanje navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje OKTAL PHARME d.o.o.

Ovaj web site daje općenite informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije sa za to kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovom web site-u, molimo obratite se izravno na medicinske izvore, liječničko ili ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

OKTAL PHARMA d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web site-u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.oktal-pharma.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. OKTAL PHARMA d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.oktal-pharma.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. OKTAL PHARMA d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ovaj web site sadržava informacije trećih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima OKTAL PHARMA d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način. OKTAL PHARMA d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.
Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovom web site-u postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda zaštićeni su žigovi njihovih legitimnih vlasnika.

OKTAL PHARMA d.o.o. poštuje privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat će podatke o identitetu osoba (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama, odnosno bolje razumjeli vaše potrebe. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da OKTAL PHARMA d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu OKTAL PHARME d.o.o. bit će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica