Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

Novosti

Najava stručnog usavršavanja za farmaceute u organizaciji Oktal Pharme

Naziv skupa: Škola usavršavanja za farmaceute
Mjesto održavanja skupa: Umag, Hotel Melia Coral
Datum i vrijeme održavanja skupa: 09. i 10.06.2011.
Telefon: 01/6595-777
E-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

(08.06.2011.)
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica