Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska
tel.: +385 1 6595 777
faks: +385 1 6595 701
e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Pošaljite nam svoj životopis s molbom na e-mail adresu ljudski.potencijali@oktal-pharma.hr

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat će i pohranjivati u bazu kandidata te će ih koristiti isključivo za potrebe mogućeg uključivanja u selekcijski postupak.
Kandidat garantira da su poslani podatci točni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

Oktal Pharma

O nama

Vizija i misija

Vizija

  • izgraditi snažnu i modernu veledrogeriju, ekološki osviještenu i sposobnu za najviše ciljeve u trgovini, distribuciji, zastupanju i istraživanju tržišta, promicanju farmaceutske i medicinske znanosti u regiji, a posebno u Hrvatskoj
  • biti uvijek među tri vodeće veledrogerije u Republici Hrvatskoj


Misija

  • unaprjeđenje kvalitete usluga te jačanje kontrole kvalitete poslovanja prema svjetskim standardima
  • saznavanje i zadovoljavanje potreba i želja kupaca te pružanje veće vrijednosti poslovanja od konkurenata
  • edukacija i zadovoljstvo zaposlenih u cilju stalne težnje potpunoj kvaliteti poslovanja
  • stalno stjecanje i primjena novih znanja u radu i upravljanju tvrtkom
  • sustavno praćenje i analiza procesa i aktivnosti u okolišu, prepoznavanje vlastitih utjecaja na okoliš i sukladno tome usklađivanje djelovanja na okoliš u smislu zakona i propisa

 

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica